Je Eigen kracht

 

Kindertherapie

Bij jeeigenkracht wordt er Kindertherapie gegeven voor kinderen vanaf
4 jaar.

Kindertherapie betekent een tijdelijke begeleiding bij de hulpvraag van een kind en de ouders/verzorgers. Als een kind niet goed in zijn/haar vel zit, dan is het goed om hulp te zoeken.
Er kunnen verschillende redenen zijn waarom er therapie ingezet wordt. Een kind kan last hebben van veel hoofdpijn, buikpijn, driftbuien, ruzies, gepest worden, onder- of overgewicht, leer- en concentratieproblemen, onzekerheid, faalangst, piekeren of depressiviteit, en acceptatie van een beperking.

Werkwijze

Tijdens het kennismakingsgesprek wordt de hulpvraag van het kind en de ouders/verzorgers besproken. Er wordt gekeken of de begeleiding van jeeigenkracht aansluit bij de behoefte van het kind. Indien wenselijk, kan er ook doorverwezen worden naar een collega deskundige.

De begeleidingen vinden individueel plaats met het kind. Er wordt onderzocht welke hindernissen het kind ondervindt en welke vaardigheden er nodig zijn om in zijn/haar eigen kracht te komen.

De kwaliteiten van het kind  kunnen met oefeningen versterkt worden. De oefeningen zijn afgestemd op de behoeftes van het kind.

Methodes waarmee o.a. gewerkt wordt zijn; NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren), RET (Rationeel Emotieve Training) , Geef me de Vijf (Colette de Bruin), Teken je Gesprek, Geweldloze communicatie.

Oudergesprekken kunnen regelmatig plaatsvinden. Dit gebeurt in overleg met de ouders/verzorgers.

Gesprekken met betrokkenen zoals de leerkracht, andere hulpverleners, zijn mogelijk indien wenselijk. Dit gebeurt altijd in overleg met het kind en de ouders/verzorgers.

Docent: “Als ze (meisje 10 jaar) bij Irma is geweest, lijkt het of ze onder de douche vandaan komt. Ze heeft weer energie.”

Vaak is na een aantal begeleidingen te zien dat het kind zelf met initiatieven komt en aan kan geven waar hij/zij aan wil werken.

Jeugdcoaching

Jongeren vanaf 13 jaar kunnen coaching krijgen bij jeeigenkracht.

Jeugdcoaching is een vorm van begeleiding die aansluit bij de levensfase waarin de jongere zich bevindt. 

De coaching wordt afgestemd op de hulpvraag van de jongere. Dit kan zijn op het gebied van het organiseren van de schooltaken, balans vinden in de schoolverplichtingen en de privé situatie, omgaan met een beperking, omgaan met traumatische ervaringen of depressiviteit.

Er wordt gewerkt aan het inzicht geven in de behoeftes en het gedrag van de jongere. Bij jeeigenkracht worden er oefeningen gedaan en handvatten gegeven die kunnen helpen bij bijvoorbeeld het maken van een schoolplanning, het vergroten van het zelfvertrouwen of het aanleren van bepaalde vaardigheden.

Jongere 16 jaar: “Irma zet knopjes aan in mijn hersenen.”

Werkwijze

De coaching voor jongeren kan in verschillende vormen geboden worden, zoals; individuele gesprekken en/of oefeningen, gesprekken met de jongere en school of met andere betrokkenen, ondersteunende begeleiding bij een stage of werkplek.

Als er school gerelateerde problemen zijn, dan kan het prettig zijn om de coaching op school te laten plaatsvinden aansluitend op de schooltijden van de jongere. Soms is de schoolomgeving juist niet prettig voor een jongere om coaching te ontvangen en vinden de sessies niet op school plaats.

Jongeren hebben vanaf 16 jaar de mogelijkheid om zelf besluiten te nemen. Er kan om die reden gekozen worden om bovenstaande werkwijze aan te passen en de coaching op maat aan te bieden.


Raamovereenkomst Individuele Voorzieningen Jeugd en WMO. Gemeente Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen

Radslag